Bouwkundig erfgoed zorgt voor specifieke casussen

1195111843362In oktober 2009 trad de inventaris van het bouwkundig erfgoed in werking. Concreet betekent het dat meer dan 66.000 panden officieel als ‘waardevol erfgoed’ bestempeld werden. De vaststelling van deze inventaris brengt rechtsgevolgen met zich mee voor de eigenaars van die panden. Zo is er om een gebouw uit de vastgestelde lijst af te breken een stedenbouwkundige vergunning nodig. Er zijn ook voordelen verbonden aan de maatregel zoals het feit dat dergelijke gebouwen mogen afwijken op gebied van energieprestatie en andere bestemmingsmogelijkheden kunnen krijgen.

Wij bieden specifiek advies in dossiers met betrekking tot bouwkundig erfgoed.

De lijst van de panden werd sedert 1965 opgesteld. Het overgrote deel van die eigenaars is niet op de hoogte dat hun pand nu als ‘bouwkundig erfgoed’ herkend is en kent dus ook de rechtsgevolgen niet. De opname in de lijst gebeurde zonder overleg met de eigenaar en de eigenaar kon evenmin bezwaar aantekenen.

Advertentie