Omgevingsvergunning komt dichterbij

vergunningDe Vlaamse administratie is volop bezig met het uitwerken van de omgevingsvergunning. De bedoeling is dat nog deze winter een Kaderdecreet Omgevingsvergunning een eerste keer principieel wordt goedgekeurd. Uiterlijk 2014 moet de omgevingsvergunning worden ingevoerd en zullen de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning ophouden te bestaan. Uiterlijk op dat moment zal ook een eerste reeks van de huidige klasse 1 milieuvergunningsaanvragen worden gedeklasseerd naar de gemeente. Het gaat dan veelal om exploitaties met eerder een kleine impact. Denk dan bijvoorbeeld aan zwembaden. Later volgt dan nog een tweede deklassering. Als de omgevingsvergunning wordt ingevoerd, wordt afgestapt van het onderscheid tussen de bijzondere en de gewone procedure. Niet de aard van de aanvrager, maar wel de aard van de te vergunnen handelingen zullen doorslaggevend zijn of een aanvraag door de gemeente, provincie of het gewest zullen worden behandeld.

Bron: VVSG

Advertentie