Rookmelders verplicht bij nieuwe huurcontracten

RookmelderOp 1 januari 2013 treedt het  decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders (pdf) in werking. Ook het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 (pdf) wordt dan van kracht. Dat brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder.

De rookmelder:

–     moet CE gemarkeerd zijn;
–     moet voldoen aan de norm NBN EN 14604;
–     moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
–     mag niet van het ionische type zijn.
Bijkomende aanbevelingen over het type en de plaatsing van de rookmelders vindt u in  “Richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van rookmelders in Vlaanderen” (pdf).

Vragen hierover? Stuur een mailtje naar rookmelders@rwo.vlaanderen.be.

Advertentie