Decreet Grond en Pandenbeleid (DGP) en Vlaamse Wooncode gewijzigd

De Vlaamse Wooncode en het Decreet Grond en Pandenbeleid (DGP) werden onlangs gewijzigd. Zowel juridisch-technische aanpassingen als inhoudelijke beleidskeuzen worden vertaald. De categorisering van de sociale huurders wijzigt bijvoorbeeld. Ook zullen huurwoningen, in eigendom van bijvoorbeeld het OCMW, vrijwillig kunnen verhuurd worden volgens het Kaderbesluit Sociale Huur zodat zij ook meetellen voor het Bindend Sociaal Objectief van de gemeente. Ook wordt §3 van art. 4.2.2 van het DGP dat betrekking heeft op de opmaak van gemeentelijke reglementen Bescheiden Wonen opgeheven. De inhoud ervan wordt overgeheveld naar het nieuw ontworpen art. 4.2.10 DGP.
Download hier de tekst die werd aangenomen in de plenaire vergadering.

Advertentie