Volgende stap in decreet omgevingsvergunning

Vrijdag 19 juli keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van omgevingsvergunningsdecreet een tweede keer goed. In dit ontwerp werden de opmerkingen van Minaraad, SARO en SERV verwerkt. De tekst wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De volgende stap is dat de regering het ontwerp eventueel aanpast aan de bemerkingen van de Raad van State en daarna voorlegt aan het Vlaams Parlement.

Enkele nieuwigheden t.o.v. de vorige versie uitgelicht:

  • Het statuut van de gemeentelijke ‘omgevingsambtenaar’ (art. 8);
  • Gemeentelijke autonomie inzake belastingen en retributies (gewijzigd art. 10);
  • Duidelijkheid over het rechterlijk beroep, nl. bij Raad voor Vergunningsbetwistingen en niet, zoals voor milieuvergunningen, rechtstreeks naar de Raad van State (ingevuld in art. 103);
  • ‘Mobiliteit’ als een van de doelstellingen van milieuvergunningen (art. 5.1.3, 1°, d) DABM zoals ingevoerd door art. 179)

Download hier de nota van de Vlaamse Regering inzake de omgevingsvergunning.
Bron: VVSG

Advertentie