Gewijzigde regelgeving subsidiëring bedrijventerreinen

De Vlaamse regering kan een subsidie geven voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, maar ook voor het doen uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of voor een goed beheer van het terrein. Het bestaande Besluit uit 2007 is recent vervangen door een nieuw Besluit, met meer aandacht voor  een zorgvuldig ruimtegebruik en met de bedoeling om de levensduur van bedrijventerreinen te verlengen. De subsidies kunnen onder andere worden toegekend aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een gemeente of een gemeentelijk verzelfstandigd agentschap.

Lees hier het Besluit.

 

Advertentie