Familierechtbank in voege

Familiale geschillen en jeugdzaken worden vanaf 1 september 2014 behandeld door de familie- en jeugdrechtbanken opgericht binnen de rechtbanken van eerste aanleg. Deze rechtbanken hebben bevoegdheid in alle familiale zaken die eerder verdeeld werden tussen het vredegerecht, de rechtbank van eerste aanleg, de jeugdrechtbank en het kort geding.

De familie- en jeugdrechtbank bestaat uit drie delen:

  • de familierechtbank,
    • de jeugdrechtbank
    • de kamer voor minnelijke schikking.

De familierechtbank zal over een kamer voor minnelijke schikking beschikken. Partijen worden tijdens de inleidende zitting ingelicht over de mogelijkheid een geschil te beslechten via verzoening of bemiddeling. Het initiatief om een zaak aan deze kamer voor te leggen kan zowel van partijen als van de rechter uitgaan. Een familiaal dossier wordt bijgehouden op de rechtbank, dat voor eventuele latere beslissingen kan worden ingezien door de rechtbank.

Iedere minderjarige heeft het recht om gehoord te worden in procedures die hem aanbelangen. Dit hoorrecht houdt geen spreekverplichting in voor de minderjarige om te spreken.

Geschillen tussen feitelijke samenwoners komen niet in aanmerking voor de familierechtbank.

Hier lees je de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank

Advertentie