Vergunningenbeleid in Vlaams Regeerakkoord

Het vergunningenbeleid in Vlaanderen zal de komende jaren onderhevig zijn aan heel wat veranderingen. Tal van engagementen vallen reeds te lezen in het Vlaams Regeerakkoord.

 

Er zal werk gemaakt worden van de de operationalisering van de omgevingsvergunning in 2015, betere flexibiliteit voor het wijzigen van stedenbouwkundige voorschriften in een RUP, andere, kortere termijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning.

 

Het regeerakkoord kan u hier nalezen.

Advertentie